sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Hoe lang mag een dichte container op straat staan?

Alle vormen van dichte containers mogen zonder vergunning maximaal 31 aaneengesloten dagen op straat staan.

Alle vormen van dichte containers mogen zonder vergunning maximaal 31 aaneengesloten dagen op straat staan. Voorwaarde is dat deze containers niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Ook mogen ze geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen of het verkeer. Wilt u een dichte container langer dan 31 dagen op straat plaatsen? In dat geval heeft u een omgevingsvergunning nodig.  

Voor meer informatie kunt u artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) raadplegen.

Let op: deze informatie heeft geen betrekking op kliko's. Voor vragen, opmerkingen of meldingen over huisvuil en kliko's moet u contact opnemen met Cure via telefoonnummer 14 040, optie 'afval'.

 

Hoe lang mag een dichte container op straat staan?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven