sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Gemeente Eindhoven heeft een Raadgever Sociaal Domein

Harold Dijkstra is aangesteld als Raadgever Sociaal Domein.

De wet- en regelgeving op het gebied van het sociaal domein is complex en de afgelopen jaren is deze ingrijpend gewijzigd. Door de veranderingen kunnen in de praktijk ongewenste situaties ontstaan. Om hier iets aan te doen, heeft Gemeente Eindhoven een Raadgever Sociaal Domein aangesteld, Harold Dijkstra. 

Weeffouten

Inwoners, generalisten, ambtenaren of zorgverleners kunnen in de praktijk merken dat sommige zaken niet optimaal geregeld zijn. Regels kunnen bijvoorbeeld tegenstrijdig zijn of tot onbedoelde resultaten leiden. Iedereen die knelpunten, ongewenste effecten en conflicterende wet- en regelgeving signaleert, kan dit melden bij de Raadgever Sociaal Domein. De raadgever is een onafhankelijke functionaris die signalen oppakt, onderzoekt, analyseert en een zwaarwegend advies geeft aan het college. De raadgever lost geen individuele zaken op, zijn taak is om de wet- en regelgeving dusdanig te verbeteren dat de ongewenste resultaten verdwijnen en de burger beter geholpen wordt. De raadgever beoordeelt zelf of er sprake is van weeffouten in ons systeem.

Second opinion

Een inwoner kan na een gesprek en een advies van een medewerker van WIJeindhoven (generalist) behoefte hebben aan een ‘second opinion’. Dit kan de generalist regelen, maar de inwoner kan ook zelf een expert aandragen. De Raadgever Sociaal Domein beslist vervolgens of deze expert voldoet aan de kwaliteitseisen en/of u deze expert (op kosten van de gemeente) mag inschakelen voor een second opinion.

Contact met de raadgever

Wilt u een ongewenste situatie doorgeven? Of wilt u een afspraak met de Raadgever Sociaal Domein?

Vul dan het contactformulier in.

Gemeente Eindhoven heeft een Raadgever Sociaal Domein

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven