sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Evenementenbeleid

In het evenementenbeleid van de gemeente Eindhoven staan de spelregels voor evenementen.


In het Evenementenbeleid van de gemeente Eindhoven staan de spelregels voor evenementen. U vindt er antwoorden op vragen als: wie is verantwoordelijk voor wat en welke evenementen willen we graag in onze stad?

Belangrijkste punten voor organisatoren

De belangrijkste punten voor organisatoren in het nieuwe evenementenbeleid:

 • Sinds 2013 geldt een 24 uur-bereikbaarheidsdienst, voor het melden van overlast bij evenementen, telefoonnummer 14 040.
 • Met het evenementenbeleid in Eindhoven ‘Gastvrij en veilig’ streven wij naar een eenduidig en samenhangend evenementenbeleid. In dit beleid staat een procesbeschrijving van eerste contact tot evaluatie.
 • De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor vergunningverlening, openbare orde en veiligheid.
 • Eindhoven365 is uw eerste gesprekspartner op het gebied van evenementen. Medewerkers van Eindhoven365 kunnen u helpen bij het uitwerken van uw concept, adviseren over subsidiemogelijkheden en kunnen u helpen bij uw vergunningaanvraag. Eindhoven365 is te bereiken via aanvragen@eindhoven365.nl of telefoonnummer 040-707 40 40. Zie voor meer informatie www.ehv365.nl.
 • De Gemeente Eindhoven stelt aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar een evenementenkalender op. Organisatoren van vergunningplichtige evenementen dienen voor 1 oktober in het voorafgaande jaar een plaats te reserveren door hun evenement bij Eindhoven 365 aan te melden. De evenementenkalender zorgt ervoor dat aan het begin van ieder jaar inzichtelijk wordt wat per locatie aan evenementen plaatsvindt. Voor meer informatie en het aanmeldingsformulier voor de evenementenkalender, zie www.ehv365.nl.  
 • Organisatoren van evenementen zijn primair verantwoordelijk voor een ordelijk en veilig verloop van het evenement. Daarnaast zijn organisatoren verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen en de bijbehorende kosten. Organisatoren dienen het terrein na afloop schoon op te leveren.
 • Het aanvraagformulier vergunning evenement, meldingsformulier evenement en/of aanvraagformulier Drank- en Horecawet Model C (art. 35) moeten tijdig worden ingediend. Het niet aanhouden van deze termijnen kan leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.
 • De aanvraagtermijn voor B-evenementen is verlengd naar 10 weken. Voor A-evenementen blijft de aanvraagtermijn op 8 weken voorafgaand aan het evenement en voor C-evenementen op 12 weken voorafgaand aan het evenement.
 • De reactietijd van de gemeente op meldingen is verlengd van 5 naar 10 dagen.
 • Voor een aantal locaties waar frequent evenementen plaatsvinden of die om extra aandacht vragen, is er locatiebeleid en zijn er locatieprofielen vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat er op de verschillende locaties passende evenementen plaatsvinden. Onderaan de pagina vindt u de verwijzingen naar de locatieprofielen.
 • Voor meer informatie over bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid van evenementen voor mensen met een lichamelijke beperking, wordt verwezen naar:

 

Evenementenbeleid

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven