sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Eindhoven Energieneutraal

Achtergrondinformatie en onderbouwing van Eindhovens energieambitie: 'Eindhoven Energieneutraal'

Energieambitie gemeente Eindhoven

Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Dit betekent dat we in de toekomst niet meer energie gebruiken, dan dat we duurzaam kunnen opwekken. Energieneutraliteit kan de stad alleen bereiken als elk bedrijf, elke organisatie en elke inwoner meedoet. Als slimme regio hebben we de kennis in huis om nieuwe manieren te zoeken om energie duurzaam op te wekken. De gemeente biedt onderzoeksinstituten als de TU/e de stad als ‘laboratorium’ aan om nieuwe ideeën uit te proberen.

Boekje Eindhoven Energieneutraal

Wilt u meer weten van de Eindhovense energieambitie? Het boek 'Eindhoven Energieneutraal' geeft weer welke mogelijkheden we hebben om Eindhoven een energieneutrale toekomst te geven. Het gaat in op de kansen om energie te besparen en om duurzame energie te produceren. Daarnaast laat boek zien hoe grote partijen in de stad hier al mee bezig zijn.

De bijbehorende interactieve PDF gaat in detail in op de achtergronden en cijfers over het energiegebruik en de productie van duurzame energie in Eindhoven.

Visie en roadmap Eindhoven Energieneutraal

In de 'Visie en roadmap Eindhoven energieneutraal' wordt een beschrijving gegeven van het gewenste toekomstscenario om energieneutraal te worden in de gebouwde omgeving en wegen mogelijk en nodig zijn om het toekomstscenario daadwerkelijk te realiseren. Deze beschrijving zal worden gebruikt om verdere stappen vorm te geven.

Het Coördinatiepunt Duurzame Energie is het punt binnen de gemeente waar alles met betrekking tot energie samenkomt.
lees verder

Duurzame energie

In Eindhoven wordt gebruikt gemaakt van diverse vormen van duurzame energie, zoals:

Bodemenergie is een duurzame techniek om energie uit de bodem te winnen.
lees verder
Eindhoven Energieneutraal

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven