sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Demonstratie of andere manifestatie melden

Wilt u een manifestatie organiseren op een openbare plaats? Meldt dit dan ten minste 3 werkdagen van tevoren.

Wilt u een manifestatie organiseren op een openbare plaats? Meldt dit dan ten minste 24 werkuren (3 werkdagen vanaf het tijdstip van de melding) van tevoren. Hou er bovendien rekening mee dat u uw manifestatie pas na (tijdige) melding openbaar mag aankondigen.

Deze regels gelden voor betogingen/demonstraties, godsdienstige- of levensovertuigingssamenkomsten of vergaderingen op openbare plaatsen.

De melding

Vermeld in ieder geval in de melding:

  • uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer;
  • het doel van uw manifestatie;
  • de dag en tijd waarop u wilt beginnen en eindigen;
  • de plaats waar u uw manifestatie wilt houden. En – indien van toepassing – de route die u wilt afleggen en de plaats waar u dan wilt eindigen;
  • het aantal deelnemers dat u verwacht. En – indien van toepassing – de samenstelling van uw manifestatie, of er bekende mensen deelnemen en of u muziek, geluidsapparatuur, een podium, tenten, vervoermiddelen of andere ter zake doende goederen wilt gebruiken;
  • de maatregelen die u zelf neemt om ervoor te zorgen dat uw manifestatie goed verloopt. Met name: uw instructie aan de deelnemers en – indien van toepassing – uw EHBO, uw (gecertificeerde) verkeersregelaars, uw beveiliging, uw brandpreventie en uw afvaldienst. 

Uw melding mailt u naar evenementen@eindhoven.nl.

Voorschriften en beperkingen

De burgemeester kan na uw melding besluiten tot voorschriften en beperkingen voor uw manifestatie. Dit om bijvoorbeeld de gezondheid te beschermen. Of in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of voorkomen. In het uiterste geval kan hij uw manifestatie om die redenen ook verbieden. Dit kan ook als u niet op tijd gegevens verstrekt of als u de manifestatie niet op tijd gemeld heeft (dus als u korter dan 24 werkuren van tevoren meldt of als u pas meldt nadat u de manifestatie bekend heeft gemaakt).

Precieze juridische regels staan in de Wet openbare manifestaties en artikelen 2.1.2.2-2.1.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven. Deze kunt u vinden via http://wetten.overheid.nl.

Demonstratie of andere manifestatie melden

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven