sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bedrijventerreinnota - Aan de slag voor waardevolle locaties

Met onze Bedrijventerreinennota bieden we duidelijkheid aan onze partners en onszelf en vergroten we de waarde van onze bedrijventerrein.

Onze bedrijventerreinen vormen het fundament van de Brainportregio Eindhoven als tweede economische motor van Nederland en prominent high tech centrum van Europa. De helft van onze werkgelegenheid hangt hiermee samen. De regio Eindhoven zorgt daarmee voor groei met internationaal onderscheidend vermogen. Dit trekt studenten, kenniswerkers, ondernemers en investeerders van over de hele wereld. Daarbij fungeert vooral de stad Eindhoven als een magneet en zijn aantrekkelijke bedrijventerreinen die aansluiten op de steeds veranderende behoeften vanuit de markt van groot belang.

Met onze nieuwe Bedrijventerreinennota bieden we duidelijkheid aan onze partners en onszelf en borgen en vergroten we samen met onze partners de waarde van deze locaties. Dat is belangrijk voor onze bedrijven en het welzijn van onze inwoners. Daarbij houden we rekening met het brede palet aan economische activiteiten. De daarmee samenhangende wensen en eisen voor onze bedrijventerreinen en de leef- en werkomgeving. De nota is opgesteld vanuit de inhoud, het proces kreeg vorm in afstemming met direct betrokkenen uit stad, regio, andere belanghebbenden en experts. De nota gaat over de 16 grootste Eindhovense bedrijventerreinen van 5 ha of meer.

Het nieuwe beleid moet helpen bij het laten landen van gewenste initiatieven op de juiste bedrijventerreinen in de stad zonder vernieuwing in de weg te staan. Dit tegen de achtergrond van onze ambities zoals verwoord in onder andere het coalitieakkoord ‘Expeditie Eindhoven’ en de Brainportagenda. Zodat we kunnen inspelen op kansen en innovatieve ontwikkelingen. Om dit te realiseren stellen we ons uitnodigend op en koppelen we het toetsen van initiatieven aan realiteitszin. We verwachten dat ontwikkelingen, bijvoorbeeld in verband met innovatie, design denken, duurzaamheid en circulaire economie, de komende jaren heel snel kunnen gaan. Daarom stellen we ‘de horizon’ van de nota op maximaal vijf jaar. Dan (of zoveel eerder als de tijdsgeest hierom vraagt) beoordelen we of we verder kunnen op de ingeslagen weg of dat aanpassing van het beleid nodig is.

Meer informatie

Bedrijventerreinennota Raadsvoorstel en -besluit

Bedrijventerreinnota - Aan de slag voor waardevolle locaties

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven