Armoedesignalen in Eindhoven

Over armoede is al veel gezegd en geschreven. Er zijn dan ook diverse definities voor. Om praktische redenen, met name omwille van beschikbaarheid van gegevens, wordt armoede dikwijls beperkt tot financiële armoede. Door vast te stellen of het inkomen onder een gegeven grens ligt, wordt bepaald of het huishouden een zeker risico loopt op armoede.

Het dashboard is ververst met gegevens over 2019. Bekijk ze hieronder: