sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Waarderingssubsidie voor Stratumse buurtorganisaties

Waarderingssubsidie van 1000 euro voor Stratumse buurtorganisaties

Deze week kregen twee Stratumse buurtorganisaties een waarderingssubsidie uitgereikt door wethouder Yasin Torunoglu (wonen en wijken). Buurtorganisatie Eikenburg-De Roosten en Welkomstcomité Tivoli ontvingen beiden een cheque van 1000 euro als waardering voor hun inzet voor de wijk. De waarderingssubsidies worden jaarlijks door de gemeente toegekend aan buurtinitiatieven die positief bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang in de stad.

Maandagavond werd Buurtorganisatie Eikenburg – De Roosten verrast met een waarderingssubsidie voor hun inzet voor enkele mooie projecten. Één van die initiatieven was de ontwikkeling van het ‘Natuurlijk spelen terrein’ bij de Roostenlaan – Van Swietenlaan. Een actieve groep bewoners heeft dit proces voorbereid en zelf de samenspraak in de buurt georganiseerd. De bewoners hebben ook geholpen bij de realisatie van de herinrichting.

Ontmoeting en zorg voor elkaar

De werkgroep Sociale Cohesie van de buurtorganisatie heeft het initiatief genomen om te starten met een programma voor ouderen en alleenstaanden in de buurt. Dit heeft geresulteerd in ontmoetings- en eetbijeenkomsten voor deze groep. ”Een mooi initiatief van vrijwilligers uit de buurt om vereenzaming tegen te gaan en zorg op gang te brengen in de buurt,” aldus wethouder Torunoglu.

Warm onthaal in Tivoli

Woensdagmiddag was het de beurt aan Welkomstcomité Tivoli. Een groep vrijwilligers trakteert nieuwe buurtbewoners op een warm onthaal, door een bezoekje te brengen aan de nieuwkomers. Dit wordt enorm gewaardeerd door de nieuwe bewoners. Het ‘warm onthaal’ groepje merkte op dat het lastig is om met jonge gezinnen contact te leggen omdat die het vaak erg druk hebben en daarom geen tijd of zin hebben om bij de buurt aan te haken. Dat is voor het Welkomstcomité juist reden om vol te houden met het groeten van nieuwe buren, ook al groeten ze in eerste instantie misschien niet terug. Wethouder Torunoglu prijst de volhardendheid van het Welkomstcomité: ”Een fijne buurt begint met elkaar groeten, je welkom voelen. Het kost geen enkele moeite en het levert mooie contacten op.”

Waarderingssubsidie Tivoli Waarderingssubsidie Tivoli

Waarderingssubsidie voor Stratumse buurtorganisaties

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven