sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Onderscheiding voor vrijwilligers Tennisvereniging Bokt

Vrijwilligers Wopke Jousma en Rob Basten ontvingen een penning van de gemeente als blijk van waardering voor hun inzet.

Wethouder Jannie Visscher reikte op zondag 8 januari gemeentelijke vrijwilligersonderscheidingen uit aan de heer Wopke Jousma (penning) en de heer Rob Basten (penning). De uitreiking vond plaats op sportpark Bokt.

Wopke Jousma

Wopke is ruim 12,5 jaar actief als vrijwilliger voor Tennisvereniging Bokt. Vanaf 2003 levert hij een belangrijke bijdrage aan het financieel gezond houden van de club. Zo heeft hij de kascontrolecommissie geleid, ieder kwartaal de boekhouding en de financiën gecontroleerd en waar nodig bijgestuurd. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gaf hij uitleg over de jaarrekening en de financiële situatie van dat moment. Hij gaf verbeteringen aan in het financiële beheer en maakte een opzet voor een goede korte en lange termijn onderhoudsplanning.

Rob Basten

Rob is ruim 12,5 jaar actief als vrijwilliger voor Tennisvereniging Bokt. Vanaf 1993 heeft hij diverse functies verricht, zoals deelname aan de technische commissie, verzorgen van de KNLTB-competitie en clubkampioenschappen. Ook was hij nog 1 jaar lid van de sponsorcommissie. In 2002 maakte hij de stap naar werkzaamheden als penningmeester, zoals het opstellen van de kwartaal- en jaarcijfers voor de Algemene Ledenvergadering, het incasseren van de jaarlijkse contributie, het verrichten van betalingen en het bijwonen van bestuursvergaderingen. Vervolgens werd hij in 2010 voor 2 jaar lid van de kascontrolecommissie. Vanaf 2009 regelt hij samen met twee andere leden de activiteiten voor de petanquecommissie.

Onderscheiding voor vrijwilligers Tennisvereniging Bokt

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven