sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Zorg dat uw gegevens op orde zijn en voorkom boete

De gemeente kan voortaan een boete geven aan mensen die hun persoonsgegevens niet (goed) doorgeven.

De gemeente kan voortaan een boete opleggen aan mensen die hun gegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing, niet op tijd, verkeerd of helemaal niet aan de gemeente doorgeven. Deze boete bedraagt ten minste € 240,- en maximaal € 325,-

Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente beheert de gegevens van haar inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat is een landelijk systeem met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Als inwoner moet u ervoor te zorgen dat de gemeente de juiste gegevens van u heeft. Verreweg de meeste mensen zorgen daar gelukkig prima voor. Dat voorkomt boetes en helpt fraude aan te pakken.

In uw belang

Ook andere instanties gebruiken de gegevens uit de BRP. Als uw gegevens niet kloppen dan kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de huurtoeslag, kinderbijslag, AOW en pensioen. Daarnaast gebruikt de gemeente bij een ramp de gegevens in de BRP om mensen te waarschuwen of op te sporen. Juiste registratie kan dus zelfs van levensbelang zijn.

Zorg dat uw gegevens op orde zijn en voorkom boete

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven