sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Vaste aanstelling voor Marco Wilke als gemeentesecretaris

Naast de gewenste rust en stabiliteit, zorgt Wilke voor een verfrissende wijze van aansturing van de gemeentelijke organisatie.

Marco Wilke is aangesteld als vaste gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven. Wilke, die sinds 12 september actief was als interim-gemeentesecretaris voor een periode van maximaal zes maanden, vult daarmee blijvend de rol van gemeentesecretaris in. In navolging van het college van burgemeester en wethouders sprak ook de Ondernemingsraad (OR) zich in een formele zienswijze op 30 januari positief uit over een vaste aanstelling van Wilke.

Onlangs sprak het college al de intentie uit om Marco Wilke een vaste aanstelling te geven. “Sinds zijn aanstelling in september heeft hij laten zien aan het juiste profiel te voldoen en - naast de gewenste rust en stabiliteit - ook te zorgen voor een verfrissende wijze van aansturing van de gemeentelijke organisatie”, zo betoogt wethouder Mary-Ann Schreurs (Personeel & Organisatie).

Het positieve advies van de OR en de vele positieve reacties binnen de gemeentelijke organisatie bevestigden het draagvlak om tot een vaste aanstelling over te gaan.

Vaste aanstelling voor Marco Wilke als gemeentesecretaris

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven