sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Nieuwe verkeerssituatie Vestdijk en Hertogstraat

De verkeerssituatie op de Vestdijk, Hertogstraat en omgeving verandert vanaf 22 mei 2017.

De verkeerssituatie op de Vestdijk, Hertogstraat en omgeving verandert vanaf 22 mei 2017. Dan start de gemeente met het inrichten van een praktijkopstelling (tijdelijke inrichting). De werkzaamheden gebeuren fasegewijs, duren twee weken en zijn nauw afgestemd met andere geplande werkzaamheden in het centrum (Bilderdijklaan en Wal). Uiterlijk 2 juni is de praktijkopstelling klaar. Belangrijkste verandering is dat automobilisten ter hoogte van het kruispunt Ten Hagestraat - Kanaalstraat niet meer rechtdoor kunnen richting 18 Septemberplein. Ook is er één rijbaan minder voor autoverkeer. De route voor de bus blijft ongewijzigd. Het fietspad richting station wordt verplaatst naar de vrijkomende rijbaan.

Het fors terugdringen van het doorgaand autoverkeer is nodig om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar ook ontstaan hierdoor volop kansen om met een nieuwe inrichting invulling te geven aan een aantrekkelijk, gezond, groen en goed bereikbaar stadscentrum, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De verkeersaanpassingen gebeuren na intensief overleg met betrokken ondernemers, bewoners en belangenorganisaties in de afgelopen periode. De praktijkopstelling duurt tot de definitieve herinrichting in 2018 start.

Nieuwe verkeerssituatie

De nieuwe verkeerssituatie gaat uit van 30 km/uur op de gehele Vestdijk, Hertogstraat en Kanaalstraat, één rijbaan minder voor autoverkeer en over het gehele traject éénrichtingsverkeer (van Hertog Hendrik van Brabantplein tot aan 18 Septemberplein). Een knip ter hoogte van de Ten Hagestraat - Kanaalstraat zorgt ervoor dat doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is. De parkeergarage Heuvel blijft gewoon bereikbaar. Bij het uitrijden kunnen automobilisten linksaf slaan of rechtdoor de Kanaalstraat inrijden. Verder zijn er in de directe omgeving wat veranderingen, zoals uitbreiding van 30 km-zones en nieuwe rijrichtingen.

Praktijkopstelling

De praktijkopstelling is een tijdelijke inrichting. De komende tijd stelt de gemeente namelijk in samenspraak met een aantal direct betrokkenen een definitief ontwerp voor de openbare ruimte op. Dan worden keuzes gemaakt voor bijvoorbeeld fietspaden, fietsparkeren, voetgangersoversteken, laden en lossen, verlichting, bomen, overig groen en verblijfs- en ontmoetingsmogelijkheden. Door nu al verkeersaanpassingen te doen, wordt inzichtelijk wat dit voor het verkeer betekent. Ook is er ruimte om te experimenteren met (tijdelijke) initiatieven die bijdragen aan een plezierige omgeving.

Omleidingsborden

De nieuwe verkeerssituatie zal voor iedereen wennen zijn en zeker in de beginperiode tot enige overlast leiden. De gemeente vraagt hiervoor begrip en communiceert uitgebreid via onder meer wijkinfo’s, bewonersbrieven, flyers, tekstkarren en omleidingsborden. Verder wordt de verkeerssituatie gevolgd met onder meer camera’s en tellingen. Als het nodig is, vinden tussentijds aanvullende verkeersmaatregelen plaats.

Meer informatie? Kijk op www.eindhoven.nl/vestdijk

Nieuwe verkeerssituatie Vestdijk en Hertogstraat

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven