sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Centrum Doornakkers (De Toeloop)

Realiseren nieuw centrum voor woonwijken Doornakkers en Tongelresche Akkers

Het bestemmingsplangebied

Het plangebied ligt op de grens van de wijk Doornakkers en de (nieuwbouw)wijk Tongelresche Akkers en heeft betrekking op het centrum van deze woonwijken. 

Raadplegen digitaal bestemmingsplan

Het bestemmingsplan kan via de landelijke website worden geraadpleegd.

Klik hier om het bestemmingsplan te bekijken.

De bronbestanden zijn hier beschikbaar.  

Extra informatie

Het bestemmingsplan Centrum De Doornakkers (De Toeloop) is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 augustus 2013. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 5 september 2013 tot en met 17 oktober 2013 voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld. Gelet hierop is het bestemmingsplan, daags na afloop van de beroepstermijn, op 18 oktober 2013 onherroepelijk geworden.

Dit bestemmingsplan is op werkdagen in te zien bij de informatiebalie van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein (openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur). Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dit kan door twee werkdagen voorafgaand aan het moment waarop u een afspraak wilt een e-mail te sturen naar ondernemersplein@eindhoven.nl of telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 14040. Wij verzoeken u in de e-mail duidelijk aan te geven welk bestemmingsplan u wilt inzien. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 Centrum Doornakkers (De Toeloop)

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven