sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bomenkap langs hoogspanningstracé

De bomen werden gekapt vanwege veiligheidseisen.

De afgelopen weken werden langs de hoogspanningsmasten in de stad, vanwege veiligheidseisen, bomen gekapt.

Veiligheidsnormen aangescherpt

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten. Dat betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gesnoeid of gekapt moesten worden. De gemeente heeft, in overleg met TenneT en Trefpunt Groen, besloten tot het kappen van de bomen langs het hoogspanningstracé.

Aanleg plantsoenen

Op diverse locaties komen in de directe omgeving bomen terug en daar waar bomen niet meer kunnen worden plantsoenen aangelegd. Bewoners worden betrokken bij de plannen.

Bomenkap langs hoogspanningstracé

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven