Aanvraag uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Met dit formulier kun je als ondernemer, ZZP-er, vereniging of culturele instelling uitstel van betaling aanvragen voor de volgende belastingen:

 • OZB
 • reinigingsrecht
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • precario
 • reclame
 • toeristenbelasting
 • BIZ

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

 • Huidige Begin
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Onderneming
Adres
Dit is de letter achter het huisnummer, bijvoorbeeld A in 10A.
Dit is een woord of getal achter de huisletter, bijvoorbeeld 2 in 10A2.
Contactpersoon

Aanslagen

Op welke wijze wil je betalen?
Je kunt je automatische incasso regelen via de link die je toegestuurd krijgt.
betaalgegevens bij betalingsregeling zelf overmaken:
 • Maak iedere betaling over op rekeningnummer NL17 INGB 0001 0482 84 (BIC: INGBNL2A) op naam van Gemeente Eindhoven Belastingen.  
 • Vermeld bij  uw betaling het aanslagbiljetnummer