Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Paspoort

Met een geldig paspoort kunt u zich legitimeren en in het buitenland reizen.

Het paspoort is een reisdocument dat u ook als legitimatiebewijs kunt gebruiken. Alleen inwoners van Eindhoven kunnen een paspoort aanvragen bij de gemeente Eindhoven. Voor het aanvragen van een Nederlands paspoort moet u de Nederlandse nationaliteit hebben.

Geldigheid

Het paspoort is voor volwassenen tien jaar geldig en voor kinderen (tot 18 jaar) vijf jaar. Als uw paspoort is verlopen, moet u het inleveren bij de gemeente. U kunt de geldigheidsduur van uw paspoort niet verlengen.

Jonger dan 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar dan moeten je ouders schriftelijke toestemming geven. Dat kan op twee manieren:

 • Je ouders komen mee en geven aan de balie hun schriftelijke toestemming;
 • Via een volledig ingevulde en ondertekende schriftelijke toestemming én een kopie legitimatiebewijs van de ouder(s) waarop de handtekening nog een keer geplaatst is.

Vingerafdrukken

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort worden altijd twee vingerafdrukken opgenomen. Bij de identiteitskaart worden geen vingerafdrukken opgenomen.

Meer informatie over het paspoort vindt u op www.paspoortinformatie.nl.

Voorlichtingsfilms over paspoort

Veelgestelde vragen over paspoort en identiteitskaart

 • Eén nieuwe goedgelijkende kleurenpasfoto, die voldoet aan de criteria:

Let op: De pasfoto moet een goed gelijkend beeld van u geven. De gemeente bepaalt of de pasfoto aan de eisen voldoet. Is dat niet het geval dan wordt uw aanvraag voor een paspoort niet in behandeling genomen. U moet dan eerst een nieuwe pasfoto inleveren.

 • Al uw reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart), ook als deze zijn verlopen;
 • Als uw reisdocument is verloren of gestolen: vermissingsverklaring. Deze verklaring kunt u tegelijk met de aanvraag van uw nieuwe reisdocument bij de balie van het Inwonersplein aanvragen. Meer informatie vindt u bij Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kwijt?

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet je meenemen:

 • Eén nieuwe goedgelijkende kleurenpasfoto, die voldoet aan de criteria (zie hierboven: Pasfoto-eisen)

Let op: De pasfoto moet een goed gelijkend beeld van u geven. De gemeente bepaalt of de pasfoto aan de eisen voldoet. Is dat niet het geval dan wordt uw aanvraag voor een paspoort niet in behandeling genomen. U moet dan eerst een nieuwe pasfoto inleveren.

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die je hebt, ook als deze zijn verlopen;
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft);
 • De schriftelijke toestemming (zie hieronder) van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft), ook als de ouder(s) bij de aanvraag meekomen. 

Download dit formulier, print het uit, vul het in en onderteken het.

Formulier online invullen

De ouder kan het aanvraagformulier eigen reisdocument ook via internet invullen. Hij of zij logt in met zijn of haar DigiD, vult het formulier op het scherm in, print het uit en ondertekent het. Uw kind moet dit formulier meenemen bij het aanvragen van een eigen paspoort.

Aanvragen

Een paspoort moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen en meteen betalen. Dit kan op afspraak of via vrije inloop. Dat geldt ook voor minderjarige kinderen die een eigen paspoort aanvragen.

>> Afspraak maken (via internet)

Als uw kind zonder u naar het Inwonersplein komt, moet uw kind het Aanvraagformulier eigen reisdocument (ingevuld en door u ondertekend) meenemen.

Levertijd

In de meeste gevallen kunt u uw paspoort binnen vijf werkdagen na de aanvraag ophalen. U krijgt het paspoort dus niet meteen bij de aanvraag mee. Alle paspoorten worden namelijk op een centrale plaats in Nederland gemaakt.

Heeft u bij de aanvraag uw e-mailadres doorgegeven, dan ontvangt u van ons een berichtje als uw paspoort eerder binnen is dan vijf werkdagen.

Een paspoort met spoed aanvragen is alleen mogelijk bij uitzondering, bijvoorbeeld als u snel een paspoort nodig heeft.

Ophalen

U moet het paspoort altijd zelf bij de balie van het Inwonersplein ophalen (openingstijden). Dit geldt ook voor kinderen. U kunt geen afspraak maken voor het ophalen van een paspoort.

normaal:

 • volwassene € 66,95
 • kind (tot 18 jaar) € 51,05

spoed:

 • volwassene € 114,00
 • kind (tot 18 jaar) € 98,10