sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bijzondere bijstand

Als u extra kosten hebt en een laag inkomen of weinig vermogen, dan kunt u de gemeente vragen mee te betalen.

Als u extra kosten hebt en een laag inkomen of weinig vermogen, dan kunt u de gemeente vragen mee te betalen.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen vóórdat u de kosten maakt. U laat dan een offerte zien. Kosten die langer dan drie maanden geleden zijn opgekomen, worden niet vergoed. Het gaat dan dus niet om de factuurdatum, maar om de datum waarop bijvoorbeeld een behandeling is gestart.

Per post

Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met een kopie van de benodigdheden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Kosten van bewindvoerder

Voor bewindvoerderskosten geldt het volgende. Die komen alleen voor vergoeding in aanmerking als u de aanvraag hiervoor binnen drie maanden na de uitspraak van de kantonrechter indient. Pas met de uitspraak van de kantonrechter staat namelijk de noodzaak van de kosten vast. Ook als u Bijzondere bijstand wil aanvragen voor extra uren en overige kosten die de bewindvoerder in rekening brengt, geldt dat u dit moet doen binnen drie maanden na de gerechtelijke uitspraak.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Werkplein (gebouw Mercado) indienen. Voor hulp bij het invullen van uw aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Lumens in de Buurt, telefoonnummer (040) 219 33 00.

Antwoord

Nadat de gemeente Eindhoven uw aanvraag heeft ontvangen en beoordeeld, krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor Bijzondere bijstand. Zorgt u ervoor dat u alle benodigde gegevens aanlevert, zo voorkomt u vertraging in de behandeling van uw aanvraag.

Wilt u een vergoeding vanuit de Bijzondere bijstand aanvragen, dan moet u onder meer kopieën meesturen van:

  • een geldig identiteitsbewijs van u en van uw eventuele partner (geen rijbewijs);
  • bewijsstukken van het inkomen van u en van uw eventuele partner;
  • de laatste afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen;
  • een offerte of nota van de kosten waarvoor u Bijzondere bijstand aanvraagt.

Op het aanvraagformulier ziet u welke bewijsstukken u precies moet aanleveren. Hebt u een of meer van de bewijsstukken in het laatste half jaar al aan de gemeente verstrekt en is/zijn deze ondertussen niet gewijzigd, dan hoeft u dit - met uitzondering van inkomstengegevens - niet opnieuw te doen.

Als u extra kosten hebt, kunt u de gemeente vragen hieraan mee te betalen. Bijzondere bijstand is niet bedoeld voor alledaagse kosten, zoals huur, gas, water en licht en ook niet voor verzekeringspremies die u vrijwillig betaalt.

Voorbeelden van extra uitgaven die (gedeeltelijk) worden vergoed:

  • eigen bijdrage voor rechtshulp;
  • alarm- en maaltijdvoorziening voor ouderen;
  • kosten van bewindvoering;
  • eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg.

Bijzondere bijstand is er voor alle Eindhovenaren, dus niet alleen voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Zo is het mogelijk dat u niet de volledige, maar een gedeeltelijke vergoeding krijgt. Er geldt wel een grens voor uw vermogen.  

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling, dan kunt u via Bereken Uw Recht van tevoren kijken waar u eventueel recht op heeft.