Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bijzondere bijstand

Als u extra kosten heeft, kan het zijn dat de gemeente hieraan mee betaalt.

Als u extra kosten heeft, kunt u de gemeente vragen hieraan mee te betalen. Het is niet bedoeld als tegemoetkoming in alledaagse kosten voor huur, gas, water en licht of voor uw dagelijkse boodschappen.

De Bijzondere bijstand betaalt onder andere de volgende kosten:

  • eigen bijdrage rechtshulp;
  • alarm voor ouderen/maaltijdvoorziening;

Deze lijst is niet compleet. U kunt met de Bijzondere bijstand ook geld krijgen voor andere kosten die u heeft gemaakt.

De regeling is bedoeld voor alle inwoners van Eindhoven, dus niet alleen mensen met een minimuminkomen. In dat geval kunt u soms een deel van de vergoeding krijgen. Daarnaast mag uw vermogen niet hoger zijn dan het vermogen dat voor deze regeling is toegestaan.

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling, dan kunt u via Bereken Uw Recht van tevoren kijken waar u eventueel recht op heeft.


Wilt u een vergoeding vanuit de Bijzondere bijstand aanvragen. Dan moet u kopieën meesturen van:

  • een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs);
  • bewijsstukken van het inkomen van u (en uw eventuele partner), denk aan: het laatste bank- of giroafschrift, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties, beschikkingen, voorlopige belastingaanslag en dergelijke;
  • een rekening van de kosten die u wilt gaan maken.

Heeft u (een van) deze bewijsstukken in het laatste halfjaar al aan de gemeente Eindhoven (sector Zorg en Inkomen) verstrekt en zijn deze intussen niet gewijzigd, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen. Met uitzondering van inkomstengegevens.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen vóórdat u de kosten heeft gemaakt. U moet dan een offerte laten zien. Kosten die langer dan drie maanden geleden zijn opgekomen worden niet vergoed.

Per post

Print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met een kopie van de benodigdheden naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Werkplein (Mercado) indienen. Indien u hulp nodig heeft met het invullen van uw aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Lumens in de Buurt op telefoonnummer (040) 219 33 00.

Antwoord

Nadat de gemeente Eindhoven uw aanvraag heeft ontvangen en beoordeeld, krijgt u binnen 8 weken een brief. Hierin staat of u wel of niet in aanmerking komt voor deze vergoeding. Als u niet alle benodigde gegevens aanlevert, dan kan dat leiden tot vertraging in de afhandeling van uw aanvraag.