sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Zorg

Heeft u zorg en ondersteuning nodig?

Misschien dat u een familielid, mantelzorger of bekende om hulp kan vragen? Meestal is betaalde zorg niet perse nodig. Komt u er zelf niet uit of heeft u een vraag waarbij u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de stichting WIJeindhoven.

Als het niet lukt om hulp in uw omgeving te regelen

Als blijkt dat u ondersteuning nodig heeft die moet worden betaald, kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

Met een pgb regelt en koopt u uw zorg en ondersteuning zelf in. Bij zorg in natura doet de gemeente dit voor u.
lees verder
Bij WIJeindhoven kunt u terecht voor alle vormen van jeugdhulp, ook voor specialistische hulp.
lees verder
Heeft u zorg nodig op basis van Wmo? Regel dit met zorg in natura of persoonsgebonden budget.
lees verder
Wilt u graag huishoudelijke hulp maar u heeft geen Wmo-indicatie? Gebruik de gemeentelijke kortingsregeling voor huishoudelijke hulp.
lees verder

Meer informatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sort (VWS) heeft een website ontwikkeld over de veranderingen in de zorg: www.hoeverandertmijnzorg.nl, bedoeld voor mensen die op dit moment al zorg of ondersteuning ontvangen op basis van een AWBZ- of jeugdzorgindicatie.

  Contact Inwonersplein

  Contactformulier

  Telefoon:
  14 040
  Vanuit het buitenland:
  +31 40 238 6000

  Bezoekadres:
  Stadskantoor, Stadhuisplein 10
  5611 EM Eindhoven
  Openingstijden

  Postadres:
  Postbus 90150
  5600 RB Eindhoven