sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Zorg, Welzijn & Inkomen

Zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving?
lees verder
U kunt bij de gemeente terecht voor alle vormen van jeugdhulp, ook voor specialistische hulp.
lees verder
Sinds 1 januari 2015 zijn er wijzigingen in jeugdzorg, AWBZ/Wmo en bijstand.
lees verder
Heeft u hulp nodig bij schulden? Informeer dan bij WIJeindhoven via (040) 238 89 98 naar de mogelijkheden.
lees verder
Hoe kan ik een uitkering aanvragen? Wat zijn mijn rechten en plichten als ik een uitkering heb?
lees verder
Meer informatie over inkomensondersteuning.
lees verder
Bent u 60 jaar of ouder, mantelzorger of eenoudergezin? Dan kunt u korting krijgen op hulp bij het huishouden.
lees verder
Informatie over opgroeien en opvoeden, handige tips, activiteiten van allerlei instellingen.
lees verder
Voor mantelzorgers zijn er verschillende voorzieningen: een steunpunt, de mantelzorgerpas en een verzekering.
lees verder
Bij Vrijwilligerspunt kunnen organisaties en vrijwilligers terecht voor informatie rondom vrijwilligerswerk.
lees verder
De maatschappelijke zorg en opvang voor dak- en thuislozen in de gemeente Eindhoven.
lees verder
Hoe zou Nederland eruit zien als iedereen hetzelfde was?
lees verder
Op deze (digitale) sociale kaart vindt u praktische informatie over zorg, welzijn en wonen.
lees verder
De gemeente werkt verder aan het sociaal beleid van Eindhoven, samen met partners in de stad en regio.
lees verder
Zowel inwoners als professionals, kunnen terecht bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant: 0800 - 2000.
lees verder

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven