Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Burgemeester en wethouders 2010 - 2014

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders.

Wie doet wat?

Burgemeester en wethouders hebben de taken als volgt verdeeld:

Rob van Gijzel

burgemeester Van Gijzel
burgemeester
e-mail: r.van.gijzel@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Integrale veiligheid
 • Representatie
 • Internationale acquisitie
 • Externe betrekkingen
 • Bestuursondersteuning

Monique List

Monique List
VVD
wethouder van Economie, Werk en Beroepsonderwijs
e-mail: m.list@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Brainport / MKB / Marktzaken
 • Beroeps- en hoger onderwijs
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Sociale zaken, re-integratie en sociale werkvoorziening
 • Externe ICT
 • BOR
 • Studentenstad

Mary-Ann Schreurs

Wethouder Schreurs
D66
wethouder van Innovatie, Design, Cultuur en Openbare Ruimte
e-mail: m.schreurs@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Cultuur
 • Design
 • Innovatie
 • Vastgoed en grondbedrijf
 • Openbare ruimte (water, groen, licht, incl. onderhoud)
 • Cultureel erfgoed, monumenten en archeologie
 • Project NRE

Lenie Scholten

Wethouder Scholten
GroenLinks
wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg
e-mail: l.scholten@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Welzijn / WMO
 • Armoedebeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdbeleid
 • Primair en voortgezet onderwijs / voorschoolse educatie / SPIL
 • Diversiteit / inburgering
 • Dierenaangelegenheden

Staf Depla

Wethouder Depla
PvdA
wethouder van Financiën, Organisatie en Spoorzone
e-mail: s.depla@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Organisatie / personeel
 • Bedrijfsvoering / ICT
 • Minder regels / goed geregeld
 • Inkoop
 • Toezicht en handhaving (beleid)
 • Project Spoorzone

Joost Helms

Wethouder Helms
VVD
wethouder Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen
e-mail: j.helms@eindhoven.nl

Portefeuille

 • Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Eindhoven Airport
 • Duurzaamheid en milieu
 • Afvalstoffenbeleid
 • Toerisme en evenementen
 • BrabantStad en GSB (coördinatie)
 • Sport en recreatie
 • Citymarketing
 • Communicatie

Yasin Torunoglu

PvdA
wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie
e-mail: y.torunoglu@eindhoven.nl
Yasin Torunoglu

Portefeuille

 • Wonen
 • Wijkvernieuwing
 • Burgerparticipatie en wijkgericht werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke ontwikkeling (o.a. projecten Meerhoven, Strijp S, Stationsgebied)
 • Vergunningverlening
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Juridische Zaken (beroep en bezwaar)
 • Stratumseind 2.0

Waarneming burgemeester

De burgemeester wordt waargenomen achtereenvolgens door:
1. Staf Depla
2. Joost Helms
3. Mary-Ann Schreurs
4. Lenie Scholten
5. Yasin Torunoglu
6. Monique List

Contact

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland of via enkele internetproviders belt u:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven