sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Fleur de straat op met een geveltuintje

Geveltuintjes kunnen een straat zonder voortuinen opfleuren. Houd wel met een aantal zaken rekening.

Heeft u geen voortuin, maar wel groene vingers? Geveltuintjes geven een straat zonder voortuinen een fleurig gezicht. Wilt u ook een geveltuintje? Meldt u zich dan bij de gemeente en ga aan de slag!

geveltuintje

Voorwaarden en tips

Omdat geveltuintjes in de stoep liggen en de stoep veel verschillende gebruikers en functies heeft, zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden:

 • Maximaal anderhalve tegel (45 cm) uit de gevel.
 • Zorg ervoor dat er altijd 1,50 meter (5 tegels) stoep vrij blijft. Ook als de planten breder worden dan het tuintje.
 • Pas op met graven want kabels en leidingen kunnen al op 30 of 40 cm diep liggen.
 • Zet geen hekje of muurtje om het tuintje en gebruik geen cement. Kabels en leidingen onder de stoep moeten bereikbaar blijven.
 • Zorg dat straatnaambordjes, huisnummers, openbare verlichting en bijbehorende kasten en draden zichtbaar blijven.
 • Een geveltuintje is een leentuintje. De stoep blijft openbaar gebied (eigendom van gemeente Eindhoven). Bij het leggen of onderhouden van kabels en leidingen kan het zijn dat het geveltuintje verwijderd moet worden. Uw investeringen worden dan niet vergoed.
 • Verwaarloosde tuintjes, of tuintjes die overlast geven worden verwijderd. De kosten worden bij de eigenaar / huurder van de woning in rekening gebracht.
 • Bij verhuizen moet u de stoep in oorspronkelijke staat terugbrengen. Tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor het geveltuintje van u overneemt.

Melden bij de gemeente

Omdat geveltuintjes op terrein van de gemeente liggen, willen we graag weten waar geveltuintjes zijn aangelegd. Meld uw geveltuintje daarom bij de gemeente via e-mail verrassendgroen@eindhoven.nl 

Vermeldt u in deze mail uw naam en het adres. Hiermee geeft u aan dat u akkoord bent met onderstaande voorwaarden:

 • Ik ben akkoord met de voorwaarden aanleg en instandhouding geveltuinen zoals hierboven beschreven.
 • Ik ben me ervan bewust dat de voor de geveltuin gebruikte grond eigendom van de gemeente Eindhoven blijft, ongeacht de tijdsduur van het gebruik.
 • De gemeente Eindhoven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente via tel. 14 040 of e-mail verrassendgroen@eindhoven.nl. Lees ook de folder:

Fleur de straat op met een geveltuintje

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven